Ang 2018 Watty Awards ay parating na!

MAHALAGA ANG IYONG KUWENTO.

Iparinig ang iyong boses. Ibahagi ang iyong kwento. Baguhin ang mundo.

Magbabalik ang Watty Awards sa ika-1 ng June 2018! Higit sa isang award, ang Wattys ay selebrasyon ng iba-iba, malikhain at makapangyarihang mga kuwento na hindi natin matigilang basahin. Mga kuwentong binuksan at hinawakan ang ating mga puso. Mga kuwentong nagpabago sa paraan ng ating pag-iisip. Dahil ngayon, higit kaysa dati, kailangan ng mundo ang iyong salita. Malapit na ang pagtanggap ng submission! Handa ka na ba?

Simula na ng countdown!

0
araw
0
oras
0
minuto